KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z początkiem obowiązywania w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (tzw. RODO), pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest „KOLO” Michał Miziołek, z siedzibą w Łowiczu, ul. Blich („Administrator”)

II. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do:

Realizacji umowy kupna-sprzedaży przy dokonywaniu zakupów zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i tych dokonywanych w prowadzonym przez nas sklepie internetowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Realizacji umowy kupna-sprzedaży i montażu bram i drzwi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i rachunkowych – do wystawienia faktury vat
Kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z realizacją Państwa zamówień, a więc w celu realizacji umowy sprzedaży towarów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obsługi procesu reklamacyjnego, co również jest naszym obowiązkiem w związku ze sprzedażą Państwu towaru
Windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (podstawa prawna – art. 86 § 1 oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej)
Ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art.6 ust. 1 lit. f RODO) Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy dane osobowe w celu:
Obsługi Państwa zapytań i próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z realizacją złożonych już przez Państwa zamówień
Obsługi newslettera i możliwości przekazywania Państwu naszych najnowszych i najbardziej atrakcyjnych ofert
Wykonania wyceny oferowanych przez nas towarów w sposób zindywidualizowany i jak najlepiej dostosowany do Państwa potrzeb
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki została ona wyrażona. Będziemy przetwarzać

Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. Kategorie danych, które przetwarzamy.
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc w pełni świadczyć oferowane przez nas usługi:

Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres siedziby firmy,
NIP,
Adres e-mail lub telefon kontaktowy
Imię i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku klientów indywidualnych)
Adres do wysyłki (w razie wyboru opcji dostawy towaru za pośrednictwem kuriera)
Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy od Państwa tych danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Państwu usług w pełnym oferowanym przez nas zakresie.

Dodatkowo jako Administrator danych osobowych swoich pracowników przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku pracy, wynikające z odrębnych przepisów prawa – Kodeks pracy, formularze ZUS itp.

IV. Odbiorcy danych.
Państwa dane osobowe będą w razie konieczności przekazywane firmom kurierskim, z którymi mamy podpisaną umowę na świadczenie usług dostawy towarów, firmom zajmującym się serwisem i naprawą zakupionego u nas towaru w ramach obsługi reklamacji, firmom windykacyjnym zajmującym się na nasze zlecenie odzyskiwaniem należności, do biura rachunkowego świadczącego na naszą rzecz usługi rachunkowe i podatkowe na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowujemy, w celu:

Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – przez okres 3 lat
Wykonywanie napraw gwarancyjnych montowanych bram – według terminów zapisanych w umowach
Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres maksymalnie 5 lat
Wykonywania ciążącego na nas obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu stosunku pracy, w stosunku do naszych pracowników – 50 lat

VII. Państwa prawa
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawa do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Macie Państwo prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
VIII. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

IX. Informacja o źródle danych
W większości sami przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe. W razie konieczności Państwa dane możemy pozyskać również ze źródeł publicznych takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Baza Internetowa REGON.

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Przekazane nam przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI. Polityka cookies
1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookie” jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki „cookies” w naszym sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację danego klienta. Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach „cookies” dotyczących obszarów:

2. Po stronie witryny są wykorzystywane „cookies”
Informacje tworzenia statystyk. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3. W panelu zarządzania są wykorzystywane „cookies”
Id sesji – tymczasowe „cookie”, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki i pozwalają na zalogowanie się administratora sklepu do panelu zarządzania.

4. Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu „cookies” na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Ograniczenia w zapisywaniu plików „cookies”
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, że brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookies może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze sklepu lub ograniczenia jego funkcjonalności.

6. Udostępnianie plików „cookies”
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem witryny reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.